Γενικά
Μετά την απάντηση της προέδρου του ΣΕΓΑΣ για τις επιχορηγήσεις, ο ταμίας της Ομοσπονδίας απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό Αθλητισμού.

Ανοιχτή επιστολή του ταμία του ΣΕΓΑΣ προς τον υφυπουργό Αθλητισμού για τις επιχορηγήσεις

Ο ταμίας του ΣΕΓΑΣ Γιάννης Λιούμπας στην επιστολή του αναφέρεται και στα προβλήματα με τα στάδια, όπως σε Θεσσαλονίκη, το κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ και την έλλειψη κλειστού.

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Μετά την απάντηση της προέδρου του ΣΕΓΑΣ για τις επιχορηγήσεις, ο ταμίας της Ομοσπονδίας απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό Αθλητισμού.

Σε αυτήν, ο Γιάννης Λιούμπας παραθέτει στοιχεία από τις επιχορηγήσεις, καθώς και για το στοίχημα σε σχέση με όσα υποστήριξε με δηλώσεις του ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Αναλυτικά:

«Ανοικτή επιστολή προς τον υφυπουργό αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

ύστερα από  τις τελευταίες σας δηλώσεις περί χρηματοδότησης των ομοσπονδιών, οφείλω ως ταμίας του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, να σας παραθέσω τα παρακάτω στοιχεία:

 Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Ω Ν – Σ Ε Γ Α Σ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΣΕΓΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
2011 33.875.000,00 7.350.000,00 21,69%    
2013 22.268.070,00 4.400.000,00 19,76% -1,93% -40,13%
2014 19.934.000,00 3.700.000,00 18,56% -1,20% -15,90%
2015 17.104.000,00 2.840.000,00 16,60% -1,96% -23,24%
2016 16.349.000,00 2.896.000,00 17,71% 1,11% 1,97%
2017 17.229.000,00 2.920.000,00 16,95% -0,76% 0,83%
2018 17.205.000,00 3.000.000,00 17,43% 0,48% 2,74%
2019 18.861.700,00 3.200.000,00 16,96% -0,47% 6,67%
2020 17.327.086,00 2.778.000,00 16,03% -1,40% -13,19%
2021 18.306.200,00 2.715.000,00 14,83% -1,20% -2,27%
2022 15.478.233,00 2.325.302,00 15,02% 0,19% -14,35%

Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Ω Ν – Σ Ε Γ Α Σ

ΕΤΟΣΣΕΓΑΣ

201133,875,000.007,350,000.0021.69%

201322,268,070.004,400,000.0019.76%-1.93% -40.13%

201419,934,000.003,700,000.0018.56%-1.20% -15.90%

201517,104,000.002,840,000.0016.60%-1.96% -23.24%

201616,349,000.002,896,000.0017.71%1.11%1.97%

201717,229,000.002,920,000.0016.95%-0.76% 0.83%

201817,205,000.003,000,000.0017.43%0.48%2.74%

201918,861,700.003,200,000.0016.96%-0.47% 6.67%

202017,327,086.002,778,000.0016.03%-1.40% -13.19%

202118,306,200.002,715,000.0014.83%-1.20% -2.27%

202215,478,233.002,325,302.0015.02%0.19%-14.35%

ΤΟ 2020 ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.327.086,00 € Ο ΣΕΓΑΣ ΕΛΑΒΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.778.000,00 €

ΕΝΏ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2021 ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ 1.000.000 €  -18.306.200,00 €- ΕΛΑΒΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.715.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΣΥΝΟΛΙ

Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Ω Ν – Σ Ε Γ Α Σ

ΕΤΟΣΣΕΓΑΣ

201133,875,000.007,350,000.0021.69%

201322,268,070.004,400,000.0019.76%-1.93% -40.13%

201419,934,000.003,700,000.0018.56%-1.20% -15.90%

201517,104,000.002,840,000.0016.60%-1.96% -23.24%

201616,349,000.002,896,000.0017.71%1.11%1.97%

201717,229,000.002,920,000.0016.95%-0.76% 0.83%

201817,205,000.003,000,000.0017.43%0.48%2.74%

201918,861,700.003,200,000.0016.96%-0.47% 6.67%

202017,327,086.002,778,000.0016.03%-1.40% -13.19%

202118,306,200.002,715,000.0014.83%-1.20% -2.27%

202215,478,233.002,325,302.0015.02%0.19%-14.35%

ΤΟ 2020 ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.327.086,00 € Ο ΣΕΓΑΣ ΕΛΑΒΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.778.000,00 €

ΕΝΏ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2021 ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ 1.000.000 €  -18.306.200,00 €- ΕΛΑΒΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.715.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΣΥΝΟΛΙ

Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Ω Ν – Σ Ε Γ Α Σ

ΕΤΟΣΣΕΓΑΣ

201133,875,000.007,350,000.0021.69%

201322,268,070.004,400,000.0019.76%-1.93% -40.13%

201419,934,000.003,700,000.0018.56%-1.20% -15.90%

201517,104,000.002,840,000.0016.60%-1.96% -23.24%

201616,349,000.002,896,000.0017.71%1.11%1.97%

201717,229,000.002,920,000.0016.95%-0.76% 0.83%

201817,205,000.003,000,000.0017.43%0.48%2.74%

201918,861,700.003,200,000.0016.96%-0.47% 6.67%

202017,327,086.002,778,000.0016.03%-1.40% -13.19%

202118,306,200.002,715,000.0014.83%-1.20% -2.27%

202215,478,233.002,325,302.0015.02%0.19%-14.35%

ΤΟ 2020 ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.327.086,00 € Ο ΣΕΓΑΣ ΕΛΑΒΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.778.000,00 €

ΕΝΏ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2021 ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΟΥ 1.000.000 €  -18.306.200,00 €- ΕΛΑΒΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.715.000,0

 

Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες τι έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία (2011-2022).

Μείωση συνόλου επιχορηγήσεων κατά 55%    (33.875.000,00► 15.478.233,00)

Μείωση επιχορήγησης ΣΕΓΑΣ κατά                    70%    (7.350.000,00 ►2.325.302,00)

Μείωση ποσοστού επί συνόλου κατά      30%    (21,69%►15,02%)

Δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώθηκε ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία (2019-2022).

Μείωση συνόλου επιχορηγήσεων κατά 18%    (18.861.700,00► 15.478.233,00)

Μείωση επιχορήγησης ΣΕΓΑΣ κατά                    28%    (3.200.000,00►2.325.302,00)

Μείωση ποσοστού επί συνόλου κατά      12%    (16,96%►15,02%)

Την ίδια τελευταία τετραετία 2019-2022 το έργοτου ΣΕΓΑΣ και τα αποτελέσματα των αθλητών του ακολουθούν αντίστροφη πορεία –και μάλιστα αλματώδη-  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
2019 49
2020 18 (πανδημία)
2021 54
2022 112

Κύριε Υφυπουργέ πιστεύω ότι συμφωνείτε πως τα στοιχεία δείχνουν αναντιστοιχία και ανακολουθία. Ο ΣΕΓΑΣ δεν είναι απλά αδικημένος αλλά υποτιμημένος με ότι αυτό σημαίνει για τον κόσμο του αθλητισμού.

Πόσο μάλλον όταν αυτό αποτυπώνεται και στο ποσόν που έλαβε ως ενίσχυση από τη φορολόγηση του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ.

Είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω και να επιβραβεύσω τη σχετική νομοθετική σας πρωτοβουλία για τη φορολόγηση του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ και διανομής μέρους αυτής στον αθλητισμό, αλλά την ίδια στιγμή, είμαι υποχρεωμένος να εκφράσω την απογοήτευσή μου, διότι ο ΣΕΓΑΣ ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπολείπεται άλλων ομοσπονδιών με μικρότερη τακτική επιχορήγηση από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ, αλλά και με λιγότερες και μικρότερες διακρίσεις (1.352.367 της Κ.Ο.Ε και 1.252.161 της Ε.Ο.Κ.)

Ο στίβος αποτελεί τον βασιλιά των Ολυμπιακών αγώνων, δικαίως, δεδομένου ότι η διάκριση στον στίβο είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των αθλητών απ όλες τις χώρες του κόσμου. Σε αντίθεση με μία σειρά αγωνισμάτων με τα οποία ασχολούνται ελάχιστες εθνότητες. Ο στίβος είναι η κλασική παιδεία που πλάθει χαρακτήρες με ήθος και γεννά αξίες. Στην χώρα μας αναπτύσσεται μέσω των εκατοντάδων αθλητικών σωματείων της ομοσπονδίας μας, φέρνοντας τεράστιες επιτυχίες στη χώρα. Τελευταία τεράστια διάκριση η τέταρτη θέση που κατέλαβε η χώρα μας στον πίνακα μεταλλίων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου το 2022.

Κύριε Υφυπουργέ είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι όλες αυτές οι προσπάθειές μας γίνονται σε στάδια με παρά πολλά προβλήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνες στίβου στην Αθήνα λόγω ακαταλληλότητας των σταδίων (η κατάσταση ακόμα και του κλειστού προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ είναι άθλια), όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. Στη χώρα δεν υπάρχει στάδιο κλειστού στίβου, ενώ ενόψει της κατάργησης του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά δεν έχει δρομολογηθεί ακόμα η εύρεση αντίστοιχου ανοιχτού στίβου και γήπεδο ρίψεων για όλη την Αττική.

Κύριε Υφυπουργέ πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή σας και απόλυτη προτεραιότητα να αντιμετωπίσετε άμεσα αυτά τα προβλήματα που ανέφερα και πρωτίστως (επειδή είναι ακριβώς το αντικείμενο της ασχολίας μου στον ΣΕΓΑΣ) να προβείτε σε γενναία αύξηση τόσο της τακτικής κρατικής επιχορήγησης όσο και του μερίσματος από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ αποκαθιστώντας την αδικία και την υποτίμηση του ΣΕΓΑΣ τα τελευταία χρόνια».

 

 

 

Εγγραφείτε στο Stivostime τωνStivostime - Google News
Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης - Αρθρογραφία