Βασιλική Χαϊτίδου: Ήθελα μία καλύτερη επίδοση δήλωσε στο stivostime και τον Τόλη Λελεκίδη η νικήτρια στο άλμα σε μήκος.

Η Βασιλική Χαϊτίδου είχε επίδοση στα 6,06.

Στόχος της Βασιλικής Χαϊτίδου η «καλύτερη δυνατή επίδοση στον ανοιχτό».