Επικαιρότητα
Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ θα γίνει Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Μαρτίου στην Αθήνα με τη δια ζώσης συμμετοχή των εκπροσώπων των σωματείων.

Στις 26 και 27 Μαρτίου στην έδρα της ΕΟΕ η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

Πέρασε κατά πλειοψηφία η πρόταση της προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα για δια ζώσης Γ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ θα γίνει Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Μαρτίου στην Αθήνα με τη δια ζώσης συμμετοχή των εκπροσώπων των σωματείων.

Την απόφαση πήρε την Δευτέρα σε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία στη διάρκεια του συμβουλίου κατατέθηκαν δύο προτάσεις προς συζήτηση. Η πρώτη κατατέθηκε από τα δέκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για γενική συνέλευση μέσω ZOOM και ψηφοφορία μέσω του ΖΕΥΣ. Η δεύτερη κατέθεσε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα για δια ζώσης συνέλευση στην Αθήνα.

Την πρώτη πρόταση υποστήριξε και παρουσίασε στα μέλη του συμβουλίου, ο Βασίλης Οικονόμου και τη δεύτερη ο Κώστας Τριαντάφυλλος.

Η δεύτερη πρόταση, για δια ζώσης γενική συνέλευση, πέρασε κατά πλειοψηφία, αφού υπέρ της ψήφισαν οι : Σακοράφα, Κεντέρης, Πετσούλας, Μελαχρινός, Γιατρουδάκης, Λιούμπας, Μυστακίδης, Δημάκος, Παχατουρίδου, Μαντάς, Τριαντάφυλλος, Μπελιμπασάκη.

Την πρόταση των δέκα μελών του συμβουλίου ψήφισαν οι: Αλεξόπουλος, Βασιλειάδης, Θεμελίδης, Γκατσιούδης, Δημότσιος, Κελεσίδου, Μπόλας, Οικονόμου, Παπαδιάς, Ρετσινά, Τσώνης.

Αναλυτικά η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υπ’ αρ. 3/7.2.2022 απόφασή του, καλεί τα Σωματεία – μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 και επομ.).
Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη της Αθήνας και συγκεκριμένα το Αμφιθέατρο της ΕΟΕ (Δημητρίου Βικέλα 52 – Χαλάνδρι, τηλ 210 6878888).

Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη της Αθήνας και συγκεκριμένα το Αμφιθέατρο της ΕΟΕ (Δημητρίου Βικέλα 52 – Χαλάνδρι, τηλ 210 6878888).

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης

1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. α) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.
β) Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων από
01/01/2021 μέχρι 31/12/2021.
γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021 και έγκριση αυτής
δ) Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
3. Εναρμόνιση του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999,όπως ισχύει.
4. Τροποποίηση Κανονισμού Μεταγραφών
5. Εκλογή νέου εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΟΕ, κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Εφιστάται η προσοχή των σωματείων-μελών ότι για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (Εναρμόνιση του καταστατικού) απαιτείται οπωσδήποτε απλή απαρτία (50% συν ένα του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων -μελών) και απλή πλειοψηφία των παρόντων).
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19.

 

 

Εγγραφείτε στο Stivostime τωνStivostime - Google News
Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης - Αρθρογραφία