Γενικά
Στις 11 Μαρτίου του 2023, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ. Δημοσιεύτηκε και η πρόσκληση των Σωματείων.

Στις 11 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ- Πρόσκληση προς τα Σωματεία

Στη Γ.Σ. ΣΕΓΑΣ θα γίνει η έκθεση πεπραγμένων 2022, ο οικονομικός και ταμειακός απολογισμός, η έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, καθώς η τροποποίηση κανονισμών μεταγραφών.

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Στις 11 Μαρτίου του 2023, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ. Δημοσιεύτηκε και η πρόσκληση των Σωματείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υπ’ αρ. 02/21 Ιανουαρίου 2023 απόφασή του, καλεί τα Σωματεία – μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται στην παρακάτω πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 και επομ.).
Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

Φωτογραφία: Stivostime

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΣ-

Εγγραφείτε στο Stivostime τωνStivostime - Google News
Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης - Αρθρογραφία