Συνεχίζεται η υποβολή προτάσεων από ανθρώπους της οικογένειας του στίβου, για την βελτίωση του ελληνικού κλασικού αθλητισμού.

Ο ΣΕΓΑΣ σημειώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το αγωνιστικό πλαίσιο και τις «τεχνικές διατάξεις – κανονισμούς» των πρωταθλημάτων και αγώνων, τις εθνικές μας ομάδες, την αξιολόγηση των σωματείων και την επιμόρφωση μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου.

Η Ομοσπονδία μέσα από τον διάλογο θα αξιολογήσει, θα συνθέσει και θα παρουσιάσει ένα νέο πλαίσιο για τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό, με στόχο μια πετυχημένη και φιλόδοξη συνέχεια στο νέο ολυμπιακό ορίζοντα.