Γενικά
Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε ο οικονομικός και ταμειακός απολογισμός του ΣΕΓΑΣ και έγκριση εξελεγκτικής επιτροπής και του ισολογισμού.

Γ.Σ. ΣΕΓΑΣ: 151 Ναι στον Οικονομικό και ταμειακό απολογισμό και 9 Λευκά, 1 Όχι

Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε ο οικονομικός και ταμειακός απολογισμός του ΣΕΓΑΣ και έγκριση εξελεγκτικής επιτροπής και του ισολογισμού. Πιο αναλυτικά για τον οικονομικό και ταμειακό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, τα Ναι ήταν 151, 9 Λευκά και 1 Όχι. Για την εξελεγκτική επιτροπή τα Ναι ήταν 152, τα Λευκά 8 και 1 Όχι. Τέλος, για […]

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε ο οικονομικός και ταμειακός απολογισμός του ΣΕΓΑΣ και έγκριση εξελεγκτικής επιτροπής και του ισολογισμού.

Πιο αναλυτικά για τον οικονομικό και ταμειακό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, τα Ναι ήταν 151, 9 Λευκά και 1 Όχι. Για την εξελεγκτική επιτροπή τα Ναι ήταν 152, τα Λευκά 8 και 1 Όχι. Τέλος, για την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγής της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη, τα Ναι ήταν 151, 9 τα Λευκά και 1 το Όχι.

Εγγραφείτε στο Stivostime τωνStivostime - Google News
Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης - Αρθρογραφία