Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε ο οικονομικός και ταμειακός απολογισμός του ΣΕΓΑΣ και έγκριση εξελεγκτικής επιτροπής και του ισολογισμού.

Πιο αναλυτικά για τον οικονομικό και ταμειακό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, τα Ναι ήταν 151, 9 Λευκά και 1 Όχι. Για την εξελεγκτική επιτροπή τα Ναι ήταν 152, τα Λευκά 8 και 1 Όχι. Τέλος, για την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγής της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη, τα Ναι ήταν 151, 9 τα Λευκά και 1 το Όχι.