Γενικά
Ο νέος υποστηρικτής του ΣΕΓΑΣ, το ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα, θα φιλοξενήσει τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 26 και 27 Μαρτίου.

Στο Grand Hyatt η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ ήταν αρχικά να πραγματοποιηθεί στο κτίριο της ΕΟΕ, τις ίδιες ημερομηνίες, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Μαρτίου του 2022.

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Ο νέος υποστηρικτής του ΣΕΓΑΣ, το ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα, θα φιλοξενήσει τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 26 και 27 Μαρτίου.

Την απόφαση πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Η Γ.Σ. έχει οριστεί για το Σάββατο 26 Μαρτίου και σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου.

Ν’ αναφέρουμε ό,τι η Διοίκηση του ΣΕΓΑΣ πριν από λίγες εβδομάδες είχε ανακοινώσει την πολύ σημαντική συμφωνία με το ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού. Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή διεξήχθη με επιτυχία η γιορτή βράβευσης των κορυφαίων του 2021.

Έτσι, τώρα θα διοργανωθεί και η Γ.Σ. δια ζώσης με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των σωματείων. Μια ακόμη σημαντική απόφαση που είχε πάρει κατά πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. Καθώς τα σωματεία θα μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους στη δια ζώσης συνάντηση.

Να τονιστεί ότι αρχικά είχε αποφασιστεί η Γ.Σ. θα γίνει στο κτίριο της ΕΟΕ.

Να θυμίσουμε την πρόσκληση για τη Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση η οποία αλλάζει τόπο διεξαγωγής όπως προαναφέρθηκε.

Αναλυτικά η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υπ’ αρ. 3/7.2.2022 απόφασή του, καλεί τα Σωματεία – μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 και επομ.).

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. α) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.
β) Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων από
01/01/2021 μέχρι 31/12/2021.
γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021 και έγκριση αυτής
δ) Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
3. Εναρμόνιση του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999,όπως ισχύει.
4. Τροποποίηση Κανονισμού Μεταγραφών
5. Εκλογή νέου εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΟΕ, κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Εφιστάται η προσοχή των σωματείων-μελών ότι για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (Εναρμόνιση του καταστατικού) απαιτείται οπωσδήποτε απλή απαρτία (50% συν ένα του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων -μελών) και απλή πλειοψηφία των παρόντων).
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19.

 

Εγγραφείτε στο Stivostime τωνStivostime - Google News
Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης

Τόλης Λελεκίδης - Αρθρογραφία